Si vol enviar-nos un original per estudiar la seva publicació, ens el pot fer arribar, només, per correu postal a:
Carrer Hospital 46, 1r 2a. 08001 Barcelona

A la primera pàgina de l’original han de constar les seves dades personals, i ha d’adjuntar un resum detallat de l’obra a les primeres pàgines. Si no rep resposta en tres mesos és molt probable que la seva obra estigui descartada per la seva publicació. Acostumem a contestar en la mesura del possible.

No retornem els originals.